Menü Kapat

Eğitim Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Hizmeti Nedir ?

Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.

Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.

Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.

Öğrenci Koçluğunun Faydaları Nelerdir?

Eğitim Koçluğunun Faydaları Öğrenci nasıl öğrenmesi gerektiğini öğrenir. Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar. Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır. Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.

Belli başlı desteklediği konular şunlardır;

 • Motivasyon artırımı
 • Ders çalışma performansının artırımı
 • Konsantrasyon artırımı
 • Özgüven artırımı
 • Ders çalışma programlaması
 • Aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesi
 • Asabiyet ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesi

 

Eğitim Koçu ile çalışan öğrenci ne kazanır ? 

 • Eğitim koçu ile çalışan öğrenci öz disiplin kazanır.
 • Öğrenci sınav kaygısını kontrol altına almayı öğrenir.
 • Öğrenci düzenli ders çalışma disiplinini kazanır.
 • Öğrenci yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeder.
 • Öğrenci erteleme alışkanlığından kurtulur.
 • Tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
 • Planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazanır.
 • Öğrenci vizyon ve hedef odaklı çalışır.

Eğitim Koçu Ne Yapar?

Bireyin “Neler yapabilirim” sorusuna birlikte cevap ararken, kişinin yapmaktan hoşlandığı (farkında olduğu veya olmadığı) durumları keşfetme; bir nevi, kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. En çok istediği ile hedeflediği şeyin, gerçekten kendisi için en iyi şey mi olduğunu sorgularken, nerede durduğuna bakmasına; ulaşmak istediği “başarı-kapasite-amaç” dengesini kurmasına destek olur. Hedeflerini netleştirirken, öğrencinin kendini tanıyarak, kendisine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesini sağlar.

Aile-birey-okul üçgeninde, ilişkilerin düzenlenmesine; bireyin gündemi ile ilgilenirken, motivasyonunu, kendisine olan özgüveni ve özsaygısını korumasına ve geliştirmesine destek verir. Tüm bunları elde ederken akademik, sosyal ve kişisel başarısı ile bütünleşmesine yardımcı olur.

Eğitim Koçu ile kimler çalışır?

 • Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler,
 • Ne yapacağını ve nereden başlayacağını kestiremeyen bireyler,
 • Güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen bireyler,
 • Aşağıdaki sorulara cevap arayan bireylerle çalışır,
  • Kendimi ne kadar tanıyorum?
  • Bir hedefim var mı?
  • Kendimi nasıl geliştirebilirim?
  • Kendimi nasıl ifade edebilirim?
  • Kendime güvenim ve inancım ne kadar?
  • Hangi mesleği seçmek istiyorum?
  • Öğrencilik mesleğini biliyor muyum?